Azecology
Arrow
Arrow
Slider

Sorğu

İçməli suyun təmizlənməsi üçün filtrdən istifadə edirsinizmi?

View Results

Loading ... Loading ...

Qanunlar

Yerin təki haqqında Azərbaycan Respublikasinin Qanunu
Generic placeholder image
I. Bu Qanun Azərbaycan Respublikası ərazisində, o cümlədən Xəzər dənizinin(gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub bölməsində yer təkinin öyrənilməsi (axtarış, kəşfiyyat), onun səmərəli istifadəsi, mühafizəsi və görülən işlərin təhlükəsizliyi ilə əlaqədar münasibətləri ...

Əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasinin Qanunu
Generic placeholder image
Bu Qanun radioaktiv şüa mənbələri sahəsində qəzasız fəaliyyətin, əhaliain radiasiya təhlükəsindən qorunması və sağlamlığının mühafizə edilməsinin hüquqi əsaslarını müəyyən edir. I fəsil ÜMUMİ MÜDDƏALAR Maddə 1. Əsas anlayışlar Bu Qanunda ...

“Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Generic placeholder image
Bu Məcəllə Azərbaycan Respublikasının ərazisində meşə münasibətlərinin tənzimlənməsinin, meşələrdən istifadənin, onların mühafizəsinin, qorunmasının, bərpasının, ekoloji və ehtiyat potensialının yüksəldilməsinin hüquqi əsaslarını müəyyən edir. Meşə münasibətlərinin tənzimlənməsi meşə bitkilərinin, torpağın, heyvanat ...

“Azərbaycan Respublikası Su Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Generic placeholder image
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: 1.  Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi təsdiq edilsin. 2. Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.   Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti   HEYDƏR ƏLİYEV Bakı şəhəri 26 dekabr 1997-ci ...

“Bitki mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Generic placeholder image
Bu Qanun Azərbaycan Respublikası ərazisində bitki mühafizəsinin təşkili və həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını müəyyən edir. I fəsil ÜMUMİ MÜDDƏALAR Maddə 1. Azərbaycan Respublikasında bitki mühafizəsi Bitki mühafizəsi bitkilərin və onların məhsullarının ziyanverici, xəstəlik və alaq otlarından qorunması məqsədilə elmi cəhətdən əsaslandırılmış kompleks ...


“Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Generic placeholder image
I fəsil. Ümumi müddəalar Maddə 1. Əhalinin sanitariya-epidemioloji salamatlığı və onun təmin edilməsinin əsasları 1. Əhalinin sanitariya-epidemioloji salamatlığı ictimai sağlamlığın və insanların yaşayış mühitinin elə bir halıdır ki, bu mühitin ...

Beynəlxalq Konvensiyalar
Generic placeholder image
Yüklə ...

Su ehtiyatlarının hüquqi idarəçilik və mühafizə aspektləri
Generic placeholder image
1991-ci ildə müstəqillik əldə ediləndən sonra, Azərbaycanda ictimaiyyətin cəlb olunması ilə ətraf mühitin sağlamlaşdırılmasında ciddi addımlar atılmışdır. Rəhbər sənədlər, qəbul olunmuş qanunlar və ölkənin qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalardır. 1995-ci il Azərbaycan ...


Ünvan: Mirqasımov küç. 4/41 Bakı AZ1007, Azərbaycan

Tel / Fax : (+99412) 4410924

Tel: (+99412) 4378247

E-mail: office@azpenalreform.az

1905.az STUDIO